Itä-Suomen YliopistoUEF Electronic Publications

 

SELAA:

Pro gradujen julkaiseminen verkossa

Vuodesta 2012 alkaen kaikki pro gradu -työt ovat käytettävissä sähköisessä muodossa. Yliopiston julkaisu- ja datapolitiikka suosittelee julkaisemista avoimesti verkossa. Tarkemmat ohjeistukset pro gradu -töiden tarkastukseen jättämiseen ja julkaisemiseen löytyvät laitosten verkkosivuilta.

Lisätietoa avoimesta julkaisemisesta:
http://www.uef.fi/fi/web/open-uef/avoin-tiede
http://www.uef.fi/fi/web/kirjasto/tutkimuksen-tuki/julkaisut

E-julkaiseminen Itä-Suomen yliopiston pääsarjoissa

Itä-Suomen yliopiston pääsarjoissa ("Dissertations" ja "Reports and Studies") julkaistavat teokset julkaistaan pääsääntöisesti myös sähköisessä muodossa. Erillistä sähköisen julkaisemisen sopimusta ei tarvita, yliopiston sarjassa julkaisemisen sopimus käsittää myös sähköisen julkaisemisen puolen. Tekijä hoitaa tämän sopimuksen sarjan toimittajan kanssa, jonka jälkeen sopimus toimitetaan kirjastolle.

Yliopiston sopimuskirjapaino toimittaa sarjoissa julkaistavat teokset sähköisessä muodossa kirjastoon. Kirjapainoa kannattaa kuitenkin muistuttaa tästä, etenkin jos painattaminen hoidetaan muualla kun yliopiston sopimuskirjapainossa - heille tämä käytänne ei ole tuttu. Sähköinen versio teoksesta toimitetaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen electronic.publications@uef.fi.

Väitöskirjojen osalla aineisto tulee olla toimitettuna kirjastoon kaksi viikkoa ennen väitöspäivää, sähköinen julkaiseminen noudattaa samoja aikatauluja julkiseksi asettamisen osalta kun painettukin versio.

E-julkaiseminen Itä-Suomen yliopiston pääsarjojen ulkopuolella

Julkaiseminen vaatii julkaisusopimuksen solmimista tekijän/tekijöiden ja kirjaston välillä. Sopimus velvoittaa mm. kirjaston saattamaan ja säilyttämään teoksen saatavilla tietoverkkojen kautta. Tekijän sopimus velvoittaa mm. huolehtimaan oikeuksista teoksen sisältöön sekä noudattamaan julkaisemisen ohjeita.

Lue julkaisusopimus huolellisesti ja täytä se kahtena kappaleena ja toimita johonkin Itä-Suomen yliopiston kampuskirjastoista:
Itä-Suomen yliopisto
Joensuun kampuskirjasto / Verkkojulkaisut
PL 107 (Yliopistonkatu 4)
80101 JOENSUU

Itä-Suomen yliopisto
Kuopion kampuskirjasto / Verkkojulkaisut
PL 1627 (Yliopistonranta 1 E)
70211 KUOPIO

Avaa julkaisusopimus

Julkaisu toimitetaan kirjastoon pdf-muotoisena sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen electronic.publications@uef.fi. Jos tiedoston koko ylittää sähköpostin rajoituksen tiedostokoon suhteen, on tiedosto mahdollista toimittaa kampuskirjastoille myös muistitikulla tai esimerkiksi Funetin tarjoaman filesender-palvelun avulla: https://filesender.funet.fi/

Lisätietoja

Lisätietoja julkaisemiseen liittyvissä kysymyksissä saat sähköpostitse osoitteesta: electronic.publications@uef.fi