Feedback | Suomeksi

University of Eastern FinlandUEF Electronic Publications

 

BROWSE:

"Tvåspråkighet i skolmiljön har nog aldrig varit något som uppmärksammats, utan det är svenskan som stått i fokus." - En enkätstudie om finlandssvenskarnas upplevelser av sin tvåspråkighet i skolmiljö och vad den betyder för dem nuförtiden

Vidgren, Emmi-Elina

2019 University of Eastern Finland
Philosophical faculty / School of Humanities / Foreign Languages and Translation Studies
Masters thesis

swedish language

Campus library use only!
Open the publication