Palaute | In english

Itä-Suomen YliopistoUEF Electronic Publications

 

SELAA:

Taustatekijöiden yhteys Pienet Teot -sovelluksen odotuksiin, käyttöönottoon ja hyväksyttävyyteen

Association of background determinants with expectations, implementation and acceptability of BitHabit-application

Holopainen, Anna

Itä-Suomen yliopisto, 2019
Terveystieteiden tiedekunta / Lääketieteen laitos
Syventävien opintojen opinnäyte

ravitsemustiede

Teos käytettävissä ainoastaan kampuskirjastoissa!
Avaa julkaisu