Feedback | Suomeksi

University of Eastern FinlandUEF Electronic Publications

 

BROWSE:

Poikkileikkaustutkimus vaikeaa ikärappeumaa sairastavien potilaiden anti-inflammatorisesti vaikuttavien lääkeaineiden käytöstä

Cross-sectional study on the use of anti-inflammatory medication in patients with severe age-related macular degeneration

Kiviluoma, Jari

2018 University of Eastern Finland
Faculty of Health Sciences / School of Medicine
Masters thesis in medicine

medicine

Campus library use only!
Open the publication