Palaute | In english

Itä-Suomen YliopistoUEF Electronic Publications

 

SELAA:

Poikkileikkaustutkimus vaikeaa ikärappeumaa sairastavien potilaiden anti-inflammatorisesti vaikuttavien lääkeaineiden käytöstä

Cross-sectional study on the use of anti-inflammatory medication in patients with severe age-related macular degeneration

Kiviluoma, Jari

Itä-Suomen yliopisto, 2018
Terveystieteiden tiedekunta / Lääketieteen laitos
Syventävien opintojen opinnäyte

lääketiede

Teos käytettävissä ainoastaan kampuskirjastoissa!
Avaa julkaisu