Feedback | Suomeksi

University of Eastern FinlandUEF Electronic Publications

 

BROWSE:

Kansikuva

Lääkehuollon automaatio yliopistollisessa sairaalassa, tutkimus henkilökunnan ja potilasturvallisuuden näkökulmasta

Metsämuuronen, Riikka

2019 University of Eastern Finland
Faculty of Health Sciences / School of Pharmacy
Dissertation

pharmacy

Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences., no 527
ISSN: 1798-5714
ISBN: 978-952-61-3175-7

Open the publication, summary

Permanent link:: URN:ISBN:978-952-61-3175-7