Feedback | Suomeksi

University of Eastern FinlandUEF Electronic Publications

 

BROWSE:

Kansikuva

Textile toxicity: cytotoxicity and spermatozoa motility inhibition resulting from reactive dyes and dyed fabrics (Tekstiilien toksisuus; reaktiiviväreistä ja värjätyistä kankaista aiheutuva sytotoksisuus ja siittiöiden heikko liikkuvuus)

Klemola, Kaisa

2008 University of Kuopio
Faculty of Natural and Environmental Sciences
Dissertation

Kuopion yliopiston julkaisuja. C, Luonnontieteet ja ympäristötieteet, no 241
ISSN: 1235-0486
ISBN: 978-951-27-1094-2

Open the publication

Permanent link:: URN:ISBN:978-951-27-1094-2