Feedback | Suomeksi

University of Eastern FinlandUEF Electronic Publications

 

BROWSE:

Kansikuva

Assembly and Characterization of Nanomaterials into Thin Film Electroanalysis (Uusien nanomateriaaleja sisältävien ohutkalvopinnoitteiden valmistus ja karakterisointi sekä käyttö sähköanalytiikassa)

Rassaei, Liza

2008 University of Kuopio
Faculty of Natural and Environmental Sciences
Dissertation

Kuopion yliopiston julkaisuja. C, Luonnontieteet ja ympäristötieteet, no 234
ISSN: 1235-0486
ISBN: 978-951-27-1087-4

Open the publication

Permanent link:: URN:ISBN:978-951-27-1087-4