Feedback | Suomeksi

University of Eastern FinlandUEF Electronic Publications

 

BROWSE:

Psychiatric Post-ward Outpatient Services – Between Hospital and Community (Psykiatrian vuodeosastojen jälkipoliklinikkatoiminta – sairaalan ja avohoidon välillä)

Hautala-Jylhä, Pirjo-Liisa

2007 University of Kuopio
Faculty of Social Sciences
Dissertation

Kuopion yliopiston julkaisuja. E, Yhteiskuntatieteet, no 145
ISSN: 1235-0494
ISBN: 978-951-27-0515-3

Open the publication

Permanent link:: URN:ISBN:978-951-27-0515-3