Feedback | Suomeksi

University of Eastern FinlandUEF Electronic Publications

 

BROWSE:

Kansikuva

Ammattikorkeakoulu diskursiivisena tilana.
Järjestystä, konflikteja, kaaosta.

Finnish Polytechnic As A Discursive Space. Order, Conflicts And Chaos.

Herranen, Jatta

2003 University of Joensuu
Faculty of Education / Department of Education
Dissertation

educational sociology

Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja, no 85
ISSN: 0781-0334
ISBN: 952-458-404-2

Open the publication

Permanent link:: URN:ISBN:952-458-404-2