Feedback | Suomeksi

University of Eastern FinlandUEF Electronic Publications

 

BROWSE:

Järven henkeä etsimässä
Järvi-Suomen markkinointikuvat italialaisten ja saksalaisten tulkitsemina

Tuohino, Anja
Pitkänen, Kati

2003 University of Joensuu
Non-Faculty Institutes / Savonlinna Centre for Continuing Education and Regional Development
Serial

Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskuksen julkaisuja, no 2
ISSN: 1459-1995
ISBN: 952-458-242-2

Open the publication

Permanent link:: URN:ISBN:952-458-242-2