Feedback | Suomeksi

University of Eastern FinlandUEF Electronic Publications

 

BROWSE:

Kansikuva

Soittavat nuoret koulussa :
tapaustutkimus musiikkipainotteista koulua käyvien 6.-9.-luokkalaisten musiikkiaineiden opiskelumotivaatioon ja soittajaidentiteettiin liittyvistä arvostuksista

Tuomela, Helena

2017 University of Eastern Finland
Philosophical faculty / School of Humanities / Finnish Language and Cultural Research
Dissertation

cultural sciences

Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Education, Humanities, and Theology., no 100
ISSN: 1798-5633
ISBN: 978-952-61-2428-5

Open the publication, summary

Permanent link:: URN:ISBN:978-952-61-2428-5