Feedback | Suomeksi

University of Eastern FinlandUEF Electronic Publications

 

BROWSE:

Edipermal Papillomatosis in Roach (Rutilus rutilus) as an Indicator of Environmental Stressors (Särjen ihokasvaintauti ympäristön stressitekijöiden indikaattorina vesistöissä)

Korkea-aho, Tiina

2007 University of Kuopio
Faculty of Natural and Environmental Sciences
Dissertation

Kuopion yliopiston julkaisuja. C, Luonnontieteet ja ympäristötieteet, no 223
ISSN: 1235-0486
ISBN: 978-951-27-07966

Open the publication

Permanent link:: URN:ISBN:978-951-27-07966