Feedback | Suomeksi

University of Eastern FinlandUEF Electronic Publications

 

BROWSE:

Kansikuva

State-Space Modeling and Bayesian Methods for Evoked Potential Estimation (Tila-avaruus mallintaminen ja Bayesilaiset menetelmät herätepotentiaalien estimoinnissa)

Georgiadis, Stefanos

2007 University of Kuopio
Dissertation

Kuopion yliopiston julkaisuja. C, Luonnontieteet ja ympäristötieteet, no 213
ISSN: 1235-0486
ISBN: 978-951-27-0786-7

Open the publication

Permanent link:: URN:ISBN:978-951-27-0786-7