Feedback | Suomeksi

University of Eastern FinlandUEF Electronic Publications

 

BROWSE:

Pain and Pain Management in Finnish General Population (Suomalaisen aikuisväestön kivut ja kivunhoitokeinot)

Turunen, Juha

2007 University of Kuopio
Faculty of Pharmacy
Dissertation

Kuopion yliopiston julkaisuja. A, Farmaseuttiset tieteet, no 99
ISSN: 1235-0478
ISBN: 978-951-27-0629-7

Open the publication

Permanent link:: URN:ISBN:978-951-27-0629-7